Habarlaşmak üçin adam: Jessie Ji

Jübi / Näme programma / Wechat: +86 13660738457

Email: 012@sinaekato.com

sahypa_banner

SM-400 Producokary Önümçilik Doly Awtomat Maskara Dyrnagy Polýak Doldurma Maşyn Goýma Liniýasy

themaskara doldurmak we gaplamak üçin maşynkonteýnerlerde maskarany doldurmak, soňra bolsa gaplary ýapmak üçin ulanylýan ýöriteleşdirilen enjam.Enjam maskara formulasynyň näzik we ýelmeşýän tebigatyny dolandyrmak we doldurmak we gaplamak prosesiniň takyklygy we takyklygy bilen ýerine ýetirilmegi üçin döredildi.

Awtomat maskara doldurma maşyn4Awtomat maskara doldurma maşyn2Awtomat maskara doldurma maşyn5

Efficiencyokary netijelilik:Awtomat maskara doldurma we gaplaýyş maşynlaryýokary tizlikli we takyk doldurma we gaplamak amallaryny bermek üçin niýetlenendir.Dürli önümçilik talaplaryny kanagatlandyrmak we uzak wagtlap işlemezden düzülip bilner.

Awtomat maskara doldurma maşyn1Awtomat maskara doldurma maşyn3

Ulanyjy üçin amatly dizaýn: Maşynlar ulanyjylara amatly interfeýs bilen işlenip, amaly aňsat we gönümel edýär.Maskara doldurmak üçin gaplaryň dürli ululyklaryna we şekillerine aňsatlyk bilen sazlanyp bilner.

Takyk doldurmak: Doldurmak prosesi awtomatlaşdyrylýar, bu bolsa her konteýnerde paýlanan maskaranyň göwrüminiň yzygiderli doldurylmagyny üpjün etmek üçin takyk gözegçilik edilýändigini aňladýar.

Takyk gaplamak: Gaplamak mehanizmi konteýnerleriň syzmazlygy ýa-da dökülmezligi bilen berk möhürlenmegini üpjün etmek üçin döredildi.

Easyönekeý tehniki hyzmat: Enjamyň dizaýny, uzak wagtlap yzygiderli netijeleri bermegini üpjün edýän aňsat tehniki hyzmaty, arassalamagy we arassaçylygy üpjün edýär.

Çykdajyly: Doldurmagyň we gaplamagyň awtomatlaşdyrylmagy bilen, enjam zähmet we iş çykdajylaryny azaldýar.Şeýle hem çig mal ýitgilerini we önümiň isrip edilmegini azaldýan ýalňyşlyklaryň ähtimallygyny peseldýär.

Howpsuzlyk: Enjam operatorlary goraýan we howpsuz iş gurşawyny üpjün edýän howpsuzlyk aýratynlyklary bilen bezelendir. Käbir aýratynlyklara howpsuzlyk gapylary, gyssagly kömek düwmeleri we duýduryş signallary girýär.


Iş wagty: Iýun-01-2024