Habarlaşmak üçin adam: Jessie Ji

Jübi / Näme programma / Wechat: +86 13660738457

Email: 012@sinaekato.com

sahypa_banner

Doly awtoulag seriýasy

 • Awtomatiki gapakly nurbat

  Awtomatiki gapakly nurbat

  Maşyn işleýän wideo görkeziş otagy Wideo önümi Giriş Awtomatiki gapak bilen iýmitlenýän awtomatiki nurbat gapagy, täze görnüşli gaplaýyş maşynynyň iň soňky kämilleşdirmesi.Uçarlaryň ajaýyp görnüşi, akylly, ýapyş tizligi, ýokary geçiş tizligi, azyk, derman, kosmetika, pestisidler, kosmetika we dürli görnüşli nurbatly çüýşäniň beýleki pudaklarynda ulanylýar.Dört tizlikli hereketlendiriji gapak, çüýşe gysgyç, geçirmek, gaplamak, ýokary derejede awtomatlaşdyryş, durnuklylyk ...
 • TBJ tegelek we tekiz çüýşe bellik enjamy / ýokarky gapak bellik enjamy (Doly awto we ýarym awto goşmaça)

  TBJ tegelek we tekiz çüýşe bellik enjamy / ýokarky gapak bellik enjamy (Doly awto we ýarym awto goşmaça)

  Işleýän wideo görkezmesi - import edilen mikrokompýuter dolandyryş ulgamy.- Ajaýyp uly duýgur ekran, işlemek aňsat.- Servo hereketlendirijisi kabul edilýär we tizlik ýokarlananda bellikleriň takyklygy ýokarlanýar.- Maşynyň öndürijiligi has durnukly.- 100-den gowrak topar bellikli parametr ýatlamalary çalt nusganyň üýtgemegine düşünip biler.- Bütin enjam anodizasiýa bejergisini ulanyp, ýokary derejeli poslamaýan polatdan we alýumin garyndysyndan ýasalýar, GMP reqine laýyk gelýän hiç haçan poslamaz ...
 • SJ-400 Awtomatiki kosmetiki krem ​​pastasy losyon doldurma enjamy

  SJ-400 Awtomatiki kosmetiki krem ​​pastasy losyon doldurma enjamy

  Önüm, laýyk dizaýn, durnukly öndürijilik, takyklyk, aýna stoluň üstü, awtomatiki çüýşäni iýmitlendirmek, sessiz yzygiderli işlemek, doldurmagyň tizligine elektron tizligini gözegçilik etmek we doldurmagyň göwrümini we amatly sökmek we arassalamak bilen elektrik we pnewmatik funksiýalary birleşdirýär.Täze görnüşli doldurma enjamlary, awtomatiki önümçiligi amala aşyrmak üçin iň oňat saýlawdyr.

 • Sina Ekato speedokary tizlikli awtomatiki ýüz maska ​​bukulýan maşyn

  Sina Ekato speedokary tizlikli awtomatiki ýüz maska ​​bukulýan maşyn

  Masüz maskasyny bukýan maşyn, ýüz maskalaryny bukmak we gaplamak üçin gözellik pudagynda ulanylýan maşynyň bir görnüşidir.Soňky ýyllarda ýüz maskalarynyň we list maskalarynyň meşhurlygynyň artmagy bilen bu maşynlar köp mukdarda ýüz maskalaryny çalt we täsirli öndürmek we gaplamak üçin möhüm gurala öwrüldi.

 • pnewmatik keseligine pnewmatik suwuk doldurma maşynlary, ýag elini ýuwýan suwuk sabyn şampun losyon çüýşe doldurgyjy

  pnewmatik keseligine pnewmatik suwuk doldurma maşynlary, ýag elini ýuwýan suwuk sabyn şampun losyon çüýşe doldurgyjy

  Doldurmagyň takyklygy ± 1% bolup biler

  Dolduryş mukdaryny aňsatlyk bilen sazlaň

  Aňsat işlemek we aňsat saklamak bilen

  Daşary ýurtlardan getirilýän ätiýaçlyk şaýlaryny kabul etmek

  El bilen işleýän dişli we awtomatiki dişli sazlamak

  Arkaýyn söküň we guruň we aňsat arassalaň

  Poslamaýan polatdan, GMP standartyna laýyk gelýär

  Az mukdarda we dürli görnüşli önümler üçin amatly

   

 • Awtomatiki suwuk krem ​​losyon şampun duşy gel ýuwujy ýuwujy maşyn

  Awtomatiki suwuk krem ​​losyon şampun duşy gel ýuwujy ýuwujy maşyn

  Doly awtomatiki doldurma, çüýşeleri we bankalary suwuň inçe suwuklyklaryndan başlap, galyň kremlere çenli dürli ýapyşykly önümler bilen doldurmak üçin niýetlenen servo motor ýuwujy doldurgyç liniýasydyr.Olar kosmetika, azyk, derman, nebit we ýörite pudaklarda ulanylýar, suw inçe suwuklyklardan başlap, galyň kremlere çenli we ýokary doldurma aýratynlyklary bolan kosmetika, azyk, derman, nebit we ýörite pudaklarda ideal doldurgyç maşynlary bolup hyzmat edýär. tizlik, ýokary resminama takyklygy we giň ulanylyşy.