Habarlaşmak üçin adam: Jessie Ji

Jübi / Näme programma / Wechat: +86 13660738457

Email: 012@sinaekato.com

sahypa_banner

Parfýumeriýa seriýasy

 • TVF parfýumer vakuum doldurma gaplaýyş maşynynyň hoşboý ysy ýag guýýan gaplaýjy maşyn

  TVF parfýumer vakuum doldurma gaplaýyş maşynynyň hoşboý ysy ýag guýýan gaplaýjy maşyn

  Awtomatiki atyr doldurýan maşyn wakuum ýörelgesine esaslanýar.Howa saklaýjy tank we kompýuter ekrany takyk doldurmak üçin ulanylýar.Aýna çüýşe ýa-da plastik çüýşe datçigiň ýagdaýyna iteklenende, datçik materialy duýýar we doldurmak üçin awtomatiki usulda aşak gaçýar.

 • Parfýumeriýa çüýşesi howany arassalaýjy maşyn

  Parfýumeriýa çüýşesi howany arassalaýjy maşyn

  Satuw çüýşe turbalary üçin görkezme çüýşäni arassalaýjy maşyn, kosmetika, dermanhana we ş.m. plastmassa we aýna çüýşeleri we turbalary arassalamak üçin ulanylýar, giň programmalar bilen we ätiýaçlyk şaýlaryny üýtgetmegiň zerurlygy ýok.Tehniki parametr naprýa .eniýeniň bir fazasy, 220V Howanyň sarp edilişi 60L / Min Howanyň basyşy 4-5kgf / cm2 Tizlik 30-40 çüýşe / minut Ölçegi 720 x750 x 1300 (L × W * H) Agramy 90kg ionaramaz ion arassalaýjy tozan aýyryjy tarapyndan dolandyrylýar mikrokom ...
 • El bilen ýarym awto atyr ýakýan maşyn

  El bilen ýarym awto atyr ýakýan maşyn

  Maşyn wideo önüminiň beýany Bu basýan maşynyň bir görnüşidir.Aňsat işlemek bilen atyr gapaklarynyň görnüşlerini basmak üçin amatlydyr.Enjam, atyr çüýşelerine gapaklary basmak üçin howa basyşyny ulanýar.Maşyn korpusyndan, stoluň üstünden, gysgyç enjamyndan we pnewmatik dolandyryş ulgamyndan durýar.Enjam, islegiňize görä düzülip bilner, aşakda dürli gapaklar üçin dürli galyp bar.Üstünligi • Owadan görnüşi, ykjam gurluşy • ýerleşiş takyklygy, ...
 • El bilen ýarym awtoulag parfýumeriýa döwüji maşyn

  El bilen ýarym awtoulag parfýumeriýa döwüji maşyn

  Parfýumeriýa gaplaýjy maşyn, pürküji ýapmak üçin ýapyjy maşyn.Enjam çüýşedäki flanes bilen berkidilen gapak ýapgysyny ulanar.Bütin beden, taýaklar, gysgyç enjamy we pnewmatik dolandyryş ulgamy.

  Bu bir gysym maşyn.Aňsat işlemek bilen atyr gapaklarynyň görnüşlerini basmak üçin amatlydyr.Enjam, atyr çüýşelerine gapaklary basmak üçin howa basyşyny ulanýar.Maşyn korpusyndan, stoluň üstünden, gysgyç enjamyndan we pnewmatik dolandyryş ulgamyndan durýar.

 • SINA EKATO XS Parfýumeriýa öndürýän maşyn hoşboý ysly çiller süzgüç mikseri

  SINA EKATO XS Parfýumeriýa öndürýän maşyn hoşboý ysly çiller süzgüç mikseri

  Parfýumeriýa maşynlary atyr öndürmek pudagynda özgerişlik döretdi.Olar ýokary hilli atyrlary çalt we täsirli döretmek üçin hoşboý yslary we efir ýaglaryny garyşdyrmak üçin niýetlenendir.Häzirki wagtda iň täze tehnologiýany öz içine alýan atyr önümçilik liniýalary köp, öndürijilere dürli bazarlara çykmak üçin köp sanly hoşboý ys öndürmegi aňsatlaşdyrýar.

 • Parfýumeriýa üçin göçürilýän süzgüç syýasaty

  Parfýumeriýa üçin göçürilýän süzgüç syýasaty

  Göçürilýän iki basgançakly süzgüç, iki basgançakly süzgüç ulgamy bolup, zerur bolanda hereket edip ýa-da üýtgedip bolýar. Iki basgançak adatça uly bölejikleri we galyndylary aýyrýan esasy süzgüçden we kiçi bölejikleri we hapalary aýyrýan ikinji süzgüçden ybaratdyr. .

 • SINA EKATO XS Parfýumeriýa öndürýän maşyn hoşboý ysly çiller süzgüç mikseri

  SINA EKATO XS Parfýumeriýa öndürýän maşyn hoşboý ysly çiller süzgüç mikseri

  Kompaniýamyz tarapyndan daşary ýurtlardan ösen tehnologiýalary ornaşdyrmak esasynda atyr öndürýän maşyn hoşboý ysly çiller süzgüç garyjy, önüm doňdurylandan soň kosmetika, atyr we ş.m. ýaly suwuklyklary anyklamak we süzmek üçin ýörite ulanylýar.Kosmetika fabriginde kosmetika we atyrlary süzmek üçin iň amatly enjam.

 • Partlama garşy täze atyr öndürýän maşyn hoşboý ysly çiller süzgüç mikseri

  Partlama garşy täze atyr öndürýän maşyn hoşboý ysly çiller süzgüç mikseri

  Kompaniýamyz tarapyndan daşary ýurtlardan ösen tehnologiýalary ornaşdyrmak esasynda atyr öndürýän maşyn hoşboý ysly çiller süzgüç garyjy, önüm doňdurylandan soň kosmetika, atyr we ş.m. ýaly suwuklyklary anyklamak we süzmek üçin ýörite ulanylýar.Kosmetika fabriginde kosmetika we atyrlary süzmek üçin iň amatly enjam.