Habarlaşmak üçin adam: Jessie Ji

Jübi / Näme programma / Wechat: +86 13660738457

Email: 012@sinaekato.com

sahypa_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Hytaýyň öňdebaryjy tehnika markasynyň biri bolan SINAEKATO, Wakuum Emulsifikasiýa Mikseriniň, Suwuk ýuwýan Gomogenizator Mikseriniň, Parfýumer Çilleriň Önümçilik Liniýasynyň, Diş pastasy Önümleriniň Mikseriniň, Doldurma Maşynlarynyň Doly Dolandyryşy ýaly 30 ýyldan gowrak tejribe toplady. - awtomatiki we ýarym awtomat, Saklaýyş tanklary, RO suw arassalaýyş seriýasy, bellik enjamy, gaplaýyş maşynlary ... Derini bejermek önümleri, kosmetika önümleri, farmasewtika, azyk senagaty üçin bir bitewi tehnika çözgüdini saýlaň.

Bir tarapdan, SINAEKATO 55 töweregi ýurtda işleýär we Hytaý zawodynda 150 töweregi adam, bortda 10 töweregi adam işleýär.Garyşyk ulgamy, emulsifikasiýa / gomogenizator ulgamy, halkara ulgamynda liniýa ulgamyny doldurmak boýunça tehnologiki tejribesi.

1992-nji ýylda doguldy
Hytaý zawodynda 150 töweregi adam
55 töweregi ýurtda işleýär
30 ýyldan gowrak tejribe
bortda 10 töweregi adam

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ylym we tehnologiýa esasy öndürijilik güýji, olar kärhanalaryň esasy bäsdeşlik ukybydyr.Esasy tehnologiýalaryň gözlegini we ösüşini we täzeligini yzygiderli güýçlendiriň, kämillige, ösen önümçilik enjamlaryna, berk hil dolandyryşyna, her önümiň ajaýyp öndürijiligini üpjün etmek üçin takyk önümçilik synag prosesine çalyşyň.

com1
com2

Beýleki tarapdan, SINA EKATO-nyň ýokary öndürijilikli enjamlar we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin “DÜNLD CHNI BILEN BILEN BILEN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLANOKŞeýle hem, işleýän jemgyýetlerine köpden bäri ygrarlylyk, hiç bir adamyň ýa-da hyzmatdaşlygyň işjeň gatnaşmazdan - hyýal etmegi, wagt we başarnyklary sarp etmegi we maliýe goldawyny bermezden gowy raýat bolup bilmejekdigine bolan ynamy görkezýär.

Maşynlarymyzyň esasy bölekleriniň 80% -ini dünýä belli üpjün edijiler üpjün edýär.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň we olar bilen alyş-çalyş wagtynda, müşderini ýokary hilli maşynlar we has täsirli kepillik bilen üpjün etmek üçin köp gymmatly tejribe topladyk.

com6
com2

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

SINAEKATO-nyň tagallalary we çykyşlary halk köpçüligi tarapyndan ykrar edildi.
Durnukly, ygtybarly, takyk, akylly her bir enjam üçin SINA EKATO esasy talapdyr!
SINAEKATO saýlaň, professional tehniki goldawy we satuwdan soň gowy hyzmaty saýlaýar.
Biz ädimme-ädim, geljege gidýäris!

Kompaniýanyň taryhy

 • 1988
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2006
 • 2007
 • 2008-nji ýyl
 • 2009
 • 2011-nji ýyl
 • 2013
 • 2015
 • 2017
 • 2018
 • 2021
 • 1988
  • Himiýa tehnikasy bilen meşgullanýar
  1988
 • 1998
  • Guanç Guangzhouou Sina kosmetika in Engineeringenerçilik enjamlary kärhanasy döredildi.
  1998
 • 1999
  • Gonkong Hantao International Investment Co., Ltd.
  1999
 • 2000
  • Gaoyou Sina himiýa enjamlary enjamlary zawody döredildi (şol bir wagtyň özünde Guanç Guangzhouou Sina kosmetika in engineeringenerçilik enjamlary adyny Guanç Guangzhouou Sina himiýa enjamlary kärhanasy, adyna üýtgetdi)
  2000
 • 2001
  • Gaoyou Sina ýeňil senagat enjamlary enjamlary zawody döredildi
  2001
 • 2006
  • Gaoyou-da 10,000 inedördül metr ýer satyn alyndy we täze gaýtadan işleýän zawod işe girizildi, ady: SINA EKATO HIMIKA MACHINERY CO., LTD (GAOYOU CITY)
  2006
 • 2007
  • Zangzhou Hantao himiýa enjamlary kärhanasy döredildi.
  2007
 • 2008-nji ýyl
  • Guanç Guangzhouou Jingçeng enjamlaryny satyn almak;Uly sergi merkezini guruň we eksport satuw ýoluny açyp başlaň.
  2008-nji ýyl
 • 2009
  • Asyl Guanç Guangzhouou Sina Himiýa Maşynlary Ltd., Guanç Guangzhouou SINAEKATO Himiýa Maşynlary Co., Ltd.
  2009
 • 2011-nji ýyl
  • Guanç Guangzhouou Suogao Machinery Equipment Co., Ltd.
  2011-nji ýyl
 • 2013
  • SINA EKATO HIMIKI MAZINERI CO., LTD (GAOYOU CITY) önümçilik we satuw we satuwdan soňky hyzmat merkezi hökmünde.
  2013
 • 2015
  • SINA EKATO enjamlary (Jiangsu) Co., Ltd. (Daşary ýurt hyzmatdaşlygy) döredildi
  2015
 • 2017
  • SINAEKATO Europeewropa bilen hyzmatdaşlyk edýär - FLEMAC döredilen Germaniýa SINAEKATO Group Co., Ltd.
  2017
 • 2018
  • Üstünlik - SINAEKATO Günorta Afrika Unilever bilen kosmetika taslamasy üçin 800,000 ABŞ dollary töweregi sargyt etdi;Üstünlik - SINAEKATO Japanaponiýa SK-II Şiseido OEM kosmetika bilen 1,500,000 ABŞ dollary töweregi hyzmatdaşlyk etdi.
  2018
 • 2021
  • Üstünlik - SINAEKATO Japanaponiýa ýuwujy ýuwujy önümler bilen 1 000 000 ABŞ dollary töweregi sargyt;
  2021