Habarlaşmak üçin adam: Jessie Ji

Jübi / Näme programma / Wechat: +86 13660738457

Email: 012@sinaekato.com

sahypa_banner

Habarlar

 • “SinaEkato” kompaniýasy: “Wakuum emulsifikasiýa mikser seriýasy” kärhanalar üçin ynamdar hyzmatdaş.

  “SinaEkato” kompaniýasy: “Wakuum emulsifikasiýa mikser seriýasy” kärhanalar üçin ynamdar hyzmatdaş.

  1990-njy ýyllardan başlap, SinaEkato kompaniýasy kärhanalara ýokary hilli vakuum emulsifikasiýa mikserlerini hödürlemek üçin öňdebaryjy kosmetika enjamlaryny öndüriji bolup durýar.Innowasiýa, hil we müşderini kanagatlandyrmak üçin berk ygrarlylygymyz bilen, kompaniýalar üçin ygtybarly hyzmatdaş bolduk ...
  Koprak oka
 • SM-400 Producokary Önümçilik Doly Awtomat Maskara Dyrnagy Polýak Doldurma Maşyn Goýma Liniýasy

  SM-400 Producokary Önümçilik Doly Awtomat Maskara Dyrnagy Polýak Doldurma Maşyn Goýma Liniýasy

  maskarany doldurýan we gaplaýan maşyn, maskarany gaplara doldurmak, soňra bolsa gaplary ýapmak üçin ulanylýan ýöriteleşdirilen enjamdyr.Bu enjam, maskara formulasynyň näzik we ýelmeşýän tebigatyny dolandyrmak we doldurmak we gaplamak işiniň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin döredildi ...
  Koprak oka
 • Şanhaý CBE gözellik sergisine 2024 syn

  Şanhaý CBE gözellik sergisine 2024 syn

  2024-nji ýyldaky Şanhaý CBE gözellik sergisi kosmetika we gözellik pudagynda soňky tendensiýalaryň we täzelikleriň ajaýyp sergisidir.SinaEkato sergä gatnaşanlaryň köpüsiniň arasynda 1990-njy ýyllara degişli taryhy kosmetika enjamlaryny öndüriji hökmünde tapawutlandy.SinaEkato kompaniýasynyň çykyşy ...
  Koprak oka
 • Kesgitli diş pastasy mikseri önümçilige öwrüler

  Kesgitli diş pastasy mikseri önümçilige öwrüler

  Ösen ösýän önümçilik dünýäsinde innowasiýa bäsdeşlikden öňe geçmegiň açarydyr.Biziň kompaniýamyz ýaňy-ýakynda kosmetika, azyk önümleri üçin diş pastasy we beýleki şuňa meňzeş önümleriň önümçiligini rewolýusiýa etjek iň häzirki zaman diş pastalary garyş maşynyny işe girizdi.
  Koprak oka
 • Indoneziýa taslamasyny gurmak we işe girizmek üstünlikli

  Indoneziýa taslamasyny gurmak we işe girizmek üstünlikli

  SINAEKATO kosmetika enjamlaryny öndüriji 1990-njy ýyllarda döredilip, kosmetika önümlerini öňdebaryjy enjamlar bilen üpjün ediji bolup durýar.Kompaniýa ýokary hilli önümleri we innowasiýa çözgütleri bilen gözellik pudagynda uly abraý gazandy.Ajaýyplaryndan biri ...
  Koprak oka
 • Täze wakuum gomogenizator bilen tanyşdyrmak: emulsiýa tehnologiýasyna öwrülişik

  Täze wakuum gomogenizator bilen tanyşdyrmak: emulsiýa tehnologiýasyna öwrülişik

  Senagat garyşyk we emulsiýa dünýäsinde täze vakuum gomogenizatorlary öňdebaryjy tehnologiýany we deňi-taýy bolmadyk netijeliligi hödürläp, oýun çalşyjylaryna öwrüldi.Bu innowasiýa mikser, kosmetika we derman önümlerinden başlap, azyk önümlerine we ...
  Koprak oka
 • Önümçilikdäki soňky taslamalar… Wakuum gomogenizator emulsifikasiýa mikseri

  Önümçilikdäki soňky taslamalar… Wakuum gomogenizator emulsifikasiýa mikseri

  Biz SINAEKATO Zawodda önümçilik önümçiligindäki soňky taslamalar ösen vakuum gomogenizator mikserimizi ulanmagy öz içine aldy.Döwrebap enjamlarymyz krem, losýonlar, derini bejermek önümleri, şampunlar, kon ... ýaly köp sanly kosmetiki we şahsy ideg önümlerini öndürmek üçin ulanylýar.
  Koprak oka
 • Emulsifikasiýa enjamy, 20GP + 4 * 40hq, Tanzaniýa iberildi

  Emulsifikasiýa enjamy, 20GP + 4 * 40hq, Tanzaniýa iberildi

  Şereketimiz, iň ýokary derejeli wakuum gomogenizator mikserimiziň (emulsifikator hem diýilýär) Tanzaniýa iberilendigini buýsanýar.Jemi 20GP we 4 * 40hq gaplarymyz bar we Tanzaniýaly müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri getirip bilendigimize begenýäris.Wakuu ...
  Koprak oka
 • Wakuum birmeňzeş birleşdiriji mikseriň aýratynlyklary

  Wakuum birmeňzeş birleşdiriji mikseriň aýratynlyklary

  Wakuum gomogenizator garyjylary, kosmetika we beýleki emulsiýalary öndürmekde esasy enjamdyr.Garyşyk kameranyň içinde vakuum döretmek arkaly işleýär, bu howa köpürjiklerini ýok etmäge we emulsiýanyň umumy hilini ýokarlandyrmaga kömek edýär.Bu proses önümçilikde aýratyn möhümdir ...
  Koprak oka
 • SINA EKATO XS Parfýumeriýa öndürýän maşyn hoşboý ysly çiller süzgüç mikseri

  SINA EKATO XS Parfýumeriýa öndürýän maşyn hoşboý ysly çiller süzgüç mikseri

  Kompaniýamyz tarapyndan daşary ýurtlardan ösen tehnologiýalary ornaşdyrmak esasynda atyr öndürýän maşyn hoşboý ysly çiller süzgüç garyjy, önüm doňdurylandan soň kosmetika, atyr we ş.m. ýaly suwuklyklary anyklamak we süzmek üçin ýörite ulanylýar.Süzmek üçin iň amatly enjam ...
  Koprak oka
 • Sinaekato 2024 kosmoprof Italiýa sergisine göz aýlaň

  Sinaekato 2024 kosmoprof Italiýa sergisine göz aýlaň

  “Cosmoprof Italy” gözellik we kosmetika pudagy üçin köp garaşylýan waka we 2024-nji ýyldaky sergi lapykeç etmedi.Önümlerini we täzeliklerini görkezýän köp sanly kompaniýanyň arasynda SinaEkato kompaniýasy kosmetika tehnikasynyň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde tapawutlandy.Taryh bilen tanyşmak bilen ...
  Koprak oka
 • Remezan Mubarek :

  Remezan Mubarek :

  Mukaddes Remezan aýy başlansoň, SINA EKATO HIMIKI MACHINERY CO.LTD.dünýädäki ähli musulman dostlarymyza mähirli arzuwlar bilen ýüzlenýär.Remezan Mubarek!Goý, bu mukaddes aý size we ýakynlaryňyza rahatlyk, şatlyk we abadançylyk bersin.
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/10